Varför utdelningslager är fantastiska oavsett vad priserna gör


I en stigande räntemiljö behöver investerare inte panik om sina utdelningsandelar som förlorar glans.

Detta beror på att utdelningsbetalande aktier alltid har överträffat icke-uppdelade betalningsaktier när Fed har drivit kursen högre, enligt BlackRock.

"Utdelningsbetalning av aktier i S & P 500 returnerade 2.2% årligen under sådana tider av skärpning (ökande räntor) medan icke-utdelade aktier i S & P fick 1.8%, enligt Ned Davis Research. I den andra änden av spektret, under perioder av lättnad (minskande skattesatser) av Federal Reserve, fick utdelningsbetalarna 10.2% årliga och utdelningsbetalare förlorade 1.3%. Under tiden med neutral Fed-politik är när utdelningsbetalare har bäst utfört, returnerar 12.3% mot 6.2% för aktier utan utdelning. Det finns ingen garanti för att aktierna fortsätter att betala utdelning.

"Utgångspunkten är att investerare trots den rådande osäkerheten och volatiliteten på finansmarknaderna fortfarande behöver tillväxt i sina portföljer. I den nya investeringsvärlden kan högkvalitativa företag som betalar och växer sina utdelningar vara kloka val. "

BlackRock anser fortfarande att utdelningsbetalning av aktier är ett bra långsiktigt tema för investerarnas portföljer. "Ökad volatilitet bör innebära behovet av mer selektiva utdelningsstrategier", enligt BlackRock.

relaterade inlägg